KVKK Politikası

Hüma Grup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Politikası

Bu politika, Hüma Grup'un Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili taahhütlerini açıklar.

1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Hüma Grup, müşteri ilişkileri yönetimi, satış ve pazarlama faaliyetleri, işe alım süreçleri, hizmet sunumu, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlarla kişisel verileri işleyebilir. Kişisel veriler, belirlenen amaçlarla sınırlı ve ilgili olacak şekilde işlenir.

2. Kişisel Veri Güvenliği

Hüma Grup, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Bu önlemler, yetkisiz erişimi önlemek, veri bütünlüğünü korumak ve veriye erişimi sınırlamak gibi konuları içerebilir.

3. Veri Sahibi Hakları

KVKK kapsamında, veri sahipleri kişisel verileriyle ilgili çeşitli haklara sahiptir. Bu haklar arasında bilgi alma, kişisel verilerin silinmesi, düzeltilmesi ve veri işleme faaliyetlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. Hüma Grup, bu hakların kullanılmasını destekler ve gerekli süreçleri sağlar.

4. Veri Paylaşımı ve Aktarımı

Hüma Grup, kişisel verileri yalnızca belirli amaçlar için ve yasal düzenlemelere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşabilir veya aktarabilir. Bu paylaşımlar, işbirliği yaptığımız ortaklar, hizmet sağlayıcılar veya yasal otoritelerle sınırlı olabilir.

5. Politika Güncellemeleri

Hüma Grup, bu KVKK politikasını zaman zaman güncelleyebilir. Güncellenmiş politika değişikliklerini yansıtmak için web sitesinde yayınlanacaktır. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir.